top of page

Complexe, maatschappelijke vraagstukken triggeren mij het meest. Denk hierbij aan vraagstukken op het gebied van democratie, ondernemerschap, integratie, volksgezondheid en onderwijs. Hierbij durf ik grenzen te verleggen. Ik stel me open op en geef ruimte aan anderen om dat ook te kunnen. Door mijn internationale ervaring heb ik het voorrecht om vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken te kijken. Hierdoor kan ik het beste uit verschillende werelden samenbrengen in het belang van een organisatie. Daarbij ben ik voortdurend bezig met vooruitkijken: welke ontwikkelingen en risico’s komen op ons af? En hoe kunnen we o.a. op basis van terugkijken leren om met deze ontwikkelingen en risico’s om te gaan?


BIOGRAFIE

Spirit (visie/toekomstgericht)

Gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen.

Finance; Consulting; Governance; Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Complexe, maatschappelijke vraagstukken triggeren mij het meest. Denk hierbij aan vraagstukken op het gebied van democratie, ondernemerschap, integratie, volksgezondheid en onderwijs. Hierbij durf ik grenzen te verleggen. Ik stel me open op en geef ruimte aan anderen om dat ook te kunnen. Door mijn internationale ervaring heb ik het voorrecht om vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken te kijken. Hierdoor kan ik het beste uit verschillende werelden samenbrengen in het belang van een organisatie. Daarbij ben ik voortdurend bezig met vooruitkijken: welke ontwikkelingen en risico’s komen op ons af? En hoe kunnen we o.a. op basis van terugkijken leren om met deze ontwikkelingen en risico’s om te gaan?


Goed toezicht betekent voor mij met passie maar gezonde afstand een organisatie naar een hoger niveau tillen. Dat betekent dat je de organisatie dient door continu de mensen te triggeren om scherp te blijven en het beste uit zichzelf en de organisatie te halen.

blikverruimers toezichthouders

Bharti Girjasing

bottom of page