top of page

Technologie heeft een enorme transformatieve kracht. Die transformatie zien we dagelijks om ons heen; het is aan mensen om die transformatie in goede banen te leiden, en in te zetten voor een meer duurzame maatschappij. Ik ben opgeleid als wiskundige, maar ik ben een generalist in hart en nieren. Deze combinatie wil ik in dienst stellen van organisaties die een bijdrage willen leveren aan een maatschappij die door inzet van kennis en technologie steeds duurzamer, slimmer en eerlijker wordt.


BIOGRAFIE

Intellectueel (cognitief/intellectgericht)

Het verbinden van mens en technologie.

(High) Tech; ICT; Consulting

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Technologie heeft een enorme transformatieve kracht. Die transformatie zien we dagelijks om ons heen; het is aan mensen om die transformatie in goede banen te leiden, en in te zetten voor een meer duurzame maatschappij. Ik ben opgeleid als wiskundige, maar ik ben een generalist in hart en nieren. Deze combinatie wil ik in dienst stellen van organisaties die een bijdrage willen leveren aan een maatschappij die door inzet van kennis en technologie steeds duurzamer, slimmer en eerlijker wordt.


Goed toezicht begrijpt waarom organisaties functioneren zoals ze dat nu doen, maar durft ook na te denken over hoe een organisatie zou moeten functioneren, om haar eigen purpose sterker tot uiting te laten komen. En welke elementen en ontwikkelingen van buiten de organisatie daaraan een bijdrage kunnen leveren.

blikverruimers toezichthouders

Frans van Helden

bottom of page