top of page

We leven in een complexe tijd vol veranderingen en we staan voor existentiële keuzes en uitdagingen. Het is daarom noodzakelijk te onderscheiden wat echt van belang is. Het doet er toe welke visie we hebben en wat ons kompas vormt; wat we het goede leven vinden; wat deugdelijk is en constructief of niet. Deze dilemma's zijn mijn expertise bij uitstek. Ik sta als predikant met veel plezier dagelijks midden in al die vragen.

BIOGRAFIE

Intellectueel (cognitief/intellectgericht)

Een gezonde en gelukkige bevolking.

Consulting; Governance; Filosofie en Zingeving; Ethiek en Integriteit

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

We leven in een complexe tijd vol veranderingen en we staan voor existentiële keuzes en uitdagingen. Het is daarom noodzakelijk te onderscheiden wat echt van belang is. Het doet er toe welke visie we hebben en wat ons kompas vormt; wat we het goede leven vinden; wat deugdelijk is en constructief of niet. Deze dilemma's zijn mijn expertise bij uitstek. Ik sta als predikant met veel plezier dagelijks midden in al die vragen.

Goed toezicht vandaag is voor mij onder andere scherp zijn op visie, drijfveren en waarden. Het is namelijk steeds belangrijker hoe een organisatie zich in de samenleving beweegt en welke impact ze heeft. Een toekomstgerichte organisatie is daarom gebaat bij een raad die kritisch en stimulerend daarop toezicht houdt en mede verantwoordelijkheid voor draagt.

blikverruimers toezichthouders

Geert van Meijeren

bottom of page