top of page

Als productie manager in een hoogwaardige lakkenfabriek ben ik dagelijks op de werkvloer en ervaar ik uitdagingen die ook op andere organisaties van toepassing zijn zoals het tekort aan goed geschoold personeel en het balanceren tussen 'brandjes blussen' en lange termijn verbeteringen doorvoeren. Met mijn kennis van technologie en internationale ervaring in consultancy, change en strategisch management, begrijp ik wat komt kijken bij duurzaam veranderen en de noodzaak om het perspectief van alle stakeholders mee te nemen, inclusief het uitvoerende orgaan. Ik ben gedreven, doortastend, zelfbewust en pragmatisch. Buiten mijn werk, zet ik mij met veel enthousiasme in voor twee grote coöperaties waarbij ik regelmatig aan tafel zit met de directie om (on)gevraagd advies te geven.

BIOGRAFIE

Intellectueel (cognitief/intellectgericht)

Een gezonde en gelukkige bevolking

Duurzaamheid
(High) Tech
Consulting
Governance

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Als productie manager in een hoogwaardige lakkenfabriek ben ik dagelijks op de werkvloer en ervaar ik uitdagingen die ook op andere organisaties van toepassing zijn zoals het tekort aan goed geschoold personeel en het balanceren tussen 'brandjes blussen' en lange termijn verbeteringen doorvoeren. Met mijn kennis van technologie en internationale ervaring in consultancy, change en strategisch management, begrijp ik wat komt kijken bij duurzaam veranderen en de noodzaak om het perspectief van alle stakeholders mee te nemen, inclusief het uitvoerende orgaan. Ik ben gedreven, doortastend, zelfbewust en pragmatisch. Buiten mijn werk, zet ik mij met veel enthousiasme in voor twee grote coöperaties waarbij ik regelmatig aan tafel zit met de directie om (on)gevraagd advies te geven.

Goed toezicht is voor mij als één team in een constructieve samenwerking toezien op de lange termijn waarde creatie van de organisatie, door kritische vragen te stellen en eigen ervaringen en visie in te brengen.

blikverruimers toezichthouders

Gerdien de Jong

bottom of page