Vanuit verbinding streven naar goed onderwijs voor iedereen. Duidelijk, communicatief en goed georganiseerd. Hard op de inhoud, zacht op de relatie. 


- Dossiervreter in de politiek. 

- Schoolleider in het voortgezet onderwijs 

- Woordvoerder ruimtelijke ordening en wonen voor de VVD in Leeuwarden.

BIOGRAFIE

Intellectueel (cognitief/intellectgericht)

Toegankelijk en goed onderwijs.

Onderwijs; Finance; Governance; Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Vanuit verbinding streven naar goed onderwijs voor iedereen. Duidelijk, communicatief en goed georganiseerd. Hard op de inhoud, zacht op de relatie. 


- Dossiervreter in de politiek. 

- Schoolleider in het voortgezet onderwijs 

- Woordvoerder ruimtelijke ordening en wonen voor de VVD in Leeuwarden.

Goed toezicht is samen optrekken, vanuit ieders verantwoordelijkheid, en daar effectief naar te handelen.

blikverruimers toezichthouders

Geu Luik