top of page

Vanuit verbinding streven naar goed onderwijs voor iedereen. Duidelijk, communicatief en goed georganiseerd. Hard op de inhoud, zacht op de relatie. 


- Dossiervreter in de politiek. 

- Schoolleider in het voortgezet onderwijs 

- Woordvoerder ruimtelijke ordening en wonen voor de VVD in Leeuwarden.

BIOGRAFIE

Intellectueel (cognitief/intellectgericht)

Toegankelijk en goed onderwijs.

Onderwijs; Finance; Governance; Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Vanuit verbinding streven naar goed onderwijs voor iedereen. Duidelijk, communicatief en goed georganiseerd. Hard op de inhoud, zacht op de relatie. 


- Dossiervreter in de politiek. 

- Schoolleider in het voortgezet onderwijs 

- Woordvoerder ruimtelijke ordening en wonen voor de VVD in Leeuwarden.

Goed toezicht is samen optrekken, vanuit ieders verantwoordelijkheid, en daar effectief naar te handelen.

blikverruimers toezichthouders

Geu Luik

bottom of page