top of page

Ik geloof dat mensen, teams en organisaties het beste presteren wanneer er ruimte is voor verbinding, vertrouwen en authenticiteit. Als socioloog ben ik intrinsiek gemotiveerd om te ontdekken wat mensen drijft en te begrijpen waar ze vastlopen. Hierdoor kan ik hen leren om zichzelf en elkaar beter te begrijpen. Dit leidt tot excellente samenwerkingen, ruimte voor persoonlijk leiderschap en plezier, energie en creativiteit in het werk. 

BIOGRAFIE

Spirit (visie/toekomstgericht)

Een gezonde en gelukkige bevolking.

Zorg en Welzijn; Onderwijs; Diversiteit; Governance

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Ik geloof dat mensen, teams en organisaties het beste presteren wanneer er ruimte is voor verbinding, vertrouwen en authenticiteit. Als socioloog ben ik intrinsiek gemotiveerd om te ontdekken wat mensen drijft en te begrijpen waar ze vastlopen. Hierdoor kan ik hen leren om zichzelf en elkaar beter te begrijpen. Dit leidt tot excellente samenwerkingen, ruimte voor persoonlijk leiderschap en plezier, energie en creativiteit in het werk. 

Een goede toezichthouder dient de belangen van alle stakeholders die bij de organisatie betrokken zijn. Hij weet wanneer hij afstand moet houden of juist dichtbij moet komen. Daarnaast is hij zich bewust van zijn rol als controleur, adviseur en werkgever en heeft hij de moed om op zijn eigen handelen te reflecteren.

blikverruimers toezichthouders

Jasper Ebels

bottom of page