top of page

COVID-19 stelt onze huidige maatschappij voor uitdagingen. Eenzaamheid en burenruzies nemen toe. En in de media lijken onze verschillen sterker te zijn dan hetgeen mensen verbindt. Uiteindelijk zijn we allemaal mens, ongeacht huidskleur, geloof, seksuele voorkeur of ras. Zie ik de ander? En ziet hij mij? Covid-19 verlamt niet alleen ons vermogen om in verbinding te komen met anderen. Het maakt dat mensen in alle leeftijden minder bewegen. De maatschappelijke waarde van sport en bewegen is daarom relevanter dan ooit. De sportvereniging is één van de weinige plekken waar mensen van allerlei verschillende achtergronden nog met elkaar in contact komen. Daarom zet ik mij in voor toekomstbestendige sportorganisaties en help ik hen op het gebied van governance, innovatie en ondernemerschap. Als één van de weinige vrouwelijke bestuurders in de voetbalwereld, zet ik mij in voor meer diversiteit in de sport. 


-Productontwikkeling, innovatie en transitie – Eekhart voor Sport 

- Diversiteit en inclusie in sport en maatschappij -Voorzitter voetbalvereniging csv DVVA en bestuurslid Maatschappelijke Betrokkenheid bij Apostolisch Genootschap.


BIOGRAFIE

Spirit (visie/toekomstgericht)

Een diverse en inclusieve samenleving.

Diversiteit; Governance; Sport en maatschappij

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

COVID-19 stelt onze huidige maatschappij voor uitdagingen. Eenzaamheid en burenruzies nemen toe. En in de media lijken onze verschillen sterker te zijn dan hetgeen mensen verbindt. Uiteindelijk zijn we allemaal mens, ongeacht huidskleur, geloof, seksuele voorkeur of ras. Zie ik de ander? En ziet hij mij? Covid-19 verlamt niet alleen ons vermogen om in verbinding te komen met anderen. Het maakt dat mensen in alle leeftijden minder bewegen. De maatschappelijke waarde van sport en bewegen is daarom relevanter dan ooit. De sportvereniging is één van de weinige plekken waar mensen van allerlei verschillende achtergronden nog met elkaar in contact komen. Daarom zet ik mij in voor toekomstbestendige sportorganisaties en help ik hen op het gebied van governance, innovatie en ondernemerschap. Als één van de weinige vrouwelijke bestuurders in de voetbalwereld, zet ik mij in voor meer diversiteit in de sport. 


-Productontwikkeling, innovatie en transitie – Eekhart voor Sport 

- Diversiteit en inclusie in sport en maatschappij -Voorzitter voetbalvereniging csv DVVA en bestuurslid Maatschappelijke Betrokkenheid bij Apostolisch Genootschap.


- Op gepaste afstand in verbinding staan. - Regelmatig uit de waan van de dag treden en de blik op de toekomst richten - Verantwoordelijkheid nemen en durven reflecteren op het eigen functioneren.

blikverruimers toezichthouders

Jill Eekhart

bottom of page