top of page

Opgeleid als Neerlandicus en bedrijfscommunicatie-expert, met Nederlands-Finse roots, zet ik me in voor een duurzamere, inclusievere wereld, inclusief duurzame en internationale bedrijfsvoering.


Dit uit zich, zowel persoonlijk als professioneel, in het continu verbinden van perspectieven en mogelijkheden en het challengen van de status quo, met een passie voor reputatiemanagement en strategie. 


Momenteel doe ik dit als bestuurder en oprichter van Blikverruimers, Chief of Staff bij de World Business Council for Sustainable Development (in Zwitserland) en toezichthouder bij World Press Photo Foundation. 

BIOGRAFIE

Spirit (visie/toekomstgericht)

Het constructief challengen van de status quo voor een duurzamere, inclusievere wereld

Duurzaamheid; Communicatie en reputatie; Governance; Internationale samenwerking

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Opgeleid als Neerlandicus en bedrijfscommunicatie-expert, met Nederlands-Finse roots, zet ik me in voor een duurzamere, inclusievere wereld, inclusief duurzame en internationale bedrijfsvoering.


Dit uit zich, zowel persoonlijk als professioneel, in het continu verbinden van perspectieven en mogelijkheden en het challengen van de status quo, met een passie voor reputatiemanagement en strategie. 


Momenteel doe ik dit als bestuurder en oprichter van Blikverruimers, Chief of Staff bij de World Business Council for Sustainable Development (in Zwitserland) en toezichthouder bij World Press Photo Foundation. 

“All I know is that I know nothing” vat goed toezicht voor mij goed samen en onderschrijft ook de noodzaak voor diversiteit en innovatie in toezicht.

Dit vraagt om een continu kritisch, opbouwend en transparent discours over wat toezicht inhoudt voor een specifieke raad, wat de doelen zijn, welke informatie beschikbaar is en moet zijn, en welke diverse samenstelling van achtergronden, skills en perspectieven daar bij past.

Daarvoor is het belangrijk dat toezichthouders bewust en anticiperend op de handen (kunnen) zitten, gevraagd en ongevraagd advies geven inspelend op kansen en bedreigingen, en “domme” vragen durven te stellen.

blikverruimers toezichthouders

Lara Luten

bottom of page