top of page

Waar digitalisering, techniek en (nieuwe) vormen van betrokkenheid de samenleving raken vind je mij. Bezig met ruimte maken voor elke stem en rekening houden met de mensen om wie het gaat bij digitalisering, zorg en participatie. 


- Digitalisering en techniek – toetsspecialist Bureau ICT-toetsing en programmasecretaris vervanging groot ICT-systeem, technische natuurkunde gestudeerd. 

- Zorg – lid Verzekerdenraad Zilveren Kruis en eerder beleidsmedewerker ministerie van VWS. 

- Participatie – oprichter en voorzitter Bewonersnetwerk omgeving Spuistraat/Vlamingstraat en eerder bestuurslid huurdersvertegenwoordiging woningcorporatie.

BIOGRAFIE

Intellectueel (cognitief/intellectgericht)

Een gezonde en gelukkige bevolking.

Zorg en Welzijn; (High) Tech; ICT; Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Waar digitalisering, techniek en (nieuwe) vormen van betrokkenheid de samenleving raken vind je mij. Bezig met ruimte maken voor elke stem en rekening houden met de mensen om wie het gaat bij digitalisering, zorg en participatie. 


- Digitalisering en techniek – toetsspecialist Bureau ICT-toetsing en programmasecretaris vervanging groot ICT-systeem, technische natuurkunde gestudeerd. 

- Zorg – lid Verzekerdenraad Zilveren Kruis en eerder beleidsmedewerker ministerie van VWS. 

- Participatie – oprichter en voorzitter Bewonersnetwerk omgeving Spuistraat/Vlamingstraat en eerder bestuurslid huurdersvertegenwoordiging woningcorporatie.

Voor mij is goed toezicht betrokkenheid met een gepaste afstand en vanuit een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan de organisatie en de samenleving.

blikverruimers toezichthouders

Lisa Reizevoort

bottom of page