top of page

"Education is the most powerful weapon to change the world" (Nelson Mandela) Onderwijs biedt hoop. Hoop voor de mens om zich te blijven ontwikkelen. Hoop voor bedrijven om het belangrijkste kapitaal te koesteren. En hoop voor de maatschappij om de welvaart en het welzijn te borgen. Onderwijs heeft mij zoveel gebracht. Vanuit mijn ervaring als jurist, bestuursadviseur en strategisch beleidsadviseur lever ik graag een bijdrage aan het verbeteren van de toegang en de kwaliteit van het onderwijs.


BIOGRAFIE

Intellectueel (cognitief/intellectgericht)

Toegankelijk en goed onderwijs.

Onderwijs; Diversiteit; Juridisch; Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

"Education is the most powerful weapon to change the world" (Nelson Mandela) Onderwijs biedt hoop. Hoop voor de mens om zich te blijven ontwikkelen. Hoop voor bedrijven om het belangrijkste kapitaal te koesteren. En hoop voor de maatschappij om de welvaart en het welzijn te borgen. Onderwijs heeft mij zoveel gebracht. Vanuit mijn ervaring als jurist, bestuursadviseur en strategisch beleidsadviseur lever ik graag een bijdrage aan het verbeteren van de toegang en de kwaliteit van het onderwijs.


Goed toezicht betekent voor mij oog houden voor alle belangen. Dat zijn niet alleen de belangen van de directe stakeholders, maar ook van de maatschappij en de verschillende groepen daarbinnen. Toezicht houden betekent de bestuurder scherp houden op de impact van besluiten op alle betrokkenen. Ik draag hieraan bij door een ander perspectief aan tafel te brengen. Een andere culturele achtergrond, gecombineerd met een andere levensfase, maakt dat ik me in andere cirkels bevind en nieuwe inzichten kan toevoegen.

blikverruimers toezichthouders

Malika el Mhassani

bottom of page