top of page

Mijn werkzame leven startte in de filantropie: bij het Europese beleidsbeïnvloedingkantoor van de Open Society Foundations. Vanaf 2015 werkte ik als programmamanager en waarnemend directeur bij Stichting Democratie en Media. In 2020 startte ik als zelfstandig adviseur en manager in het maatschappelijk middenveld, met (internationale) opdrachtgevers uit het mensenrechtenlandschap, de journalistiek, de culturele sector en het onderwijs. Als toezichthouder breng ik hierdoor een breed perspectief op maatschappelijke ontwikkelingen en het publieke debat, evenals inzicht en ervaring met de ontwikkeling van uiteenlopende organisaties en organisatievormen. Momenteel ben ik actief in de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde.

BIOGRAFIE

Intellectueel (cognitief/intellectgericht)

Gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen

Consulting; Governance; Politieke en bestuurlijke sensitiviteit; Mensenrechten en maatschappelijke verandering

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Mijn werkzame leven startte in de filantropie: bij het Europese beleidsbeïnvloedingkantoor van de Open Society Foundations. Vanaf 2015 werkte ik als programmamanager en waarnemend directeur bij Stichting Democratie en Media. In 2020 startte ik als zelfstandig adviseur en manager in het maatschappelijk middenveld, met (internationale) opdrachtgevers uit het mensenrechtenlandschap, de journalistiek, de culturele sector en het onderwijs. Als toezichthouder breng ik hierdoor een breed perspectief op maatschappelijke ontwikkelingen en het publieke debat, evenals inzicht en ervaring met de ontwikkeling van uiteenlopende organisaties en organisatievormen. Momenteel ben ik actief in de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde.

Goed toezicht gaat over voor mij over gedrag en cultuur. Een sterke toezichthouder organiseert haar eigen kritisch vermogen, door een pluriforme samenstelling en de blijvende ‘durf’ om (elkaar) te bevragen. Ze toetst en stuurt organisaties op openheid, transparantie, gelijkwaardigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

blikverruimers toezichthouders

Nadja Groot

bottom of page