top of page

Wat ik doe moet bijdragen aan een eerlijke, rechtvaardige en gezellige wereld. Eerlijk, zodat iedereen zich gezien en betrokken voelt en weet waarom bepaalde stappen gezet (moeten) worden. Rechtvaardig, omdat een afspraak een afspraak is en dat we bij het maken van die afspraken verschillende belangen mee moeten nemen. Gezellig, omdat mensen altijd meer overeenkomsten dan verschillen hebben, de mooiste dingen ontstaan vanuit die basishouding.


BIOGRAFIE

Fysiek (resultaat/actiegericht)

Toegankelijk en goed onderwijs.

Onderwijs; Diversiteit; Communicatie en reputatie; Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Wat ik doe moet bijdragen aan een eerlijke, rechtvaardige en gezellige wereld. Eerlijk, zodat iedereen zich gezien en betrokken voelt en weet waarom bepaalde stappen gezet (moeten) worden. Rechtvaardig, omdat een afspraak een afspraak is en dat we bij het maken van die afspraken verschillende belangen mee moeten nemen. Gezellig, omdat mensen altijd meer overeenkomsten dan verschillen hebben, de mooiste dingen ontstaan vanuit die basishouding.


Toezichthouders moeten benaderbaar zijn, eigenaarschap tonen en voorbij de papieren werkelijkheid kijken. Hoe pakt een visie, concreet beleid of een specifieke maatregel uit in de praktijk en hoe neem je betrokkenen daarin mee? We moeten waken voor oplossingen die niks of half oplossen. Mijn meerwaarde voor organisaties is mijn creativiteit en concrete handelen, zonder de strategische blik en oog voor detail te verliezen.

blikverruimers toezichthouders

Niels Dekker

bottom of page