top of page

Hoe ik met mijn acties van vandaag het Nederland van morgen beter kan maken houdt mij bezig. Sinds enkele jaren werk ik als beleidsadviseur bij Justitie en Veiligheid waarbij ik mij bezig houd met het politiebestel. Naast mijn full-time baan doe ik promotieonderzoek naar het verbieden van politieke partijen in liberale democratieën en bouw ik met veel plezier en leuke mensen nu vijf jaar aan Blikverruimers. Ik heb meer dan tien jaar in de zorg gewerkt, waar ik ook trainee-toezichthouder ben geweest, en heb een brede interesse voor allerlei maatschappelijke thema's en op welke wijze leiderschap hieraan bij kan dragen.

BIOGRAFIE

Fysiek (resultaat/actiegericht)

Gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen

Veiligheid; politieke en bestuurlijke sensitiviteit; governance; partijverboden

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Hoe ik met mijn acties van vandaag het Nederland van morgen beter kan maken houdt mij bezig. Sinds enkele jaren werk ik als beleidsadviseur bij Justitie en Veiligheid waarbij ik mij bezig houd met het politiebestel. Naast mijn full-time baan doe ik promotieonderzoek naar het verbieden van politieke partijen in liberale democratieën en bouw ik met veel plezier en leuke mensen nu vijf jaar aan Blikverruimers. Ik heb meer dan tien jaar in de zorg gewerkt, waar ik ook trainee-toezichthouder ben geweest, en heb een brede interesse voor allerlei maatschappelijke thema's en op welke wijze leiderschap hieraan bij kan dragen.

Goed toezicht is op het juiste moment de goede vragen stellen met oog voor de mens, de organisatie en de buitenwereld. Het zien van kansen en risico's en het zoeken naar verbinding van micro- naar macroniveau zorgt voor een duurzame borging.

blikverruimers toezichthouders

Nienke Bos

bottom of page