top of page

Als gespreksleider professioneel ben ik in staat om snel de essentie te vinden en benoemen. Als bestuurskundige, met ervaring in politiek en bestuur en trainer ben ik goed in governance, (crisis) communicatie en reputatiemanangement. Als consultant kijk ik jaarlijks in de keuken van talloze organisaties en sectoren en kan dus bijzondere dwarsverbanden leggen. Maar vooral kan ik discussies een nieuwe en onverwachte wending geven, concreter of juist meer meta maken en taboes en impasses doorbreken.


BIOGRAFIE

Spirit (visie/toekomstgericht)

Een duurzame en eerlijke wereld.

Consulting; Communicatie en reputatie; Governance; Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Als gespreksleider professioneel ben ik in staat om snel de essentie te vinden en benoemen. Als bestuurskundige, met ervaring in politiek en bestuur en trainer ben ik goed in governance, (crisis) communicatie en reputatiemanangement. Als consultant kijk ik jaarlijks in de keuken van talloze organisaties en sectoren en kan dus bijzondere dwarsverbanden leggen. Maar vooral kan ik discussies een nieuwe en onverwachte wending geven, concreter of juist meer meta maken en taboes en impasses doorbreken.


Goed toezicht is enerzijds zorgen dat de regels en kaders goed in de gaten worden gehouden. Business as usual. Maar ook om toe te zien dat buitenwereld, bedoeling, moreel kompas en levenslust in een organisatie leven. Business as unusal, daar ben ik goed in.

blikverruimers toezichthouders

Rogier Elshout

bottom of page