Sociaal ondernemer met als missie de gender gap te dichten. Eerder ruime ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, als strategie consultant, trainer en MBA, gespecialiseerd in (big) data analyse, ondernemerschap en finance. Helpt nu organisaties bij het dichten van de loonkloof en het creëren van inclusieve werkomgevingen en werknemers in salarisonderhandelingen.


BIOGRAFIE

Intellectueel (cognitief/intellectgericht)

Een diverse en inclusieve samenleving.

Diversiteit; Finance; (High) Tech; Consulting

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Sociaal ondernemer met als missie de gender gap te dichten. Eerder ruime ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, als strategie consultant, trainer en MBA, gespecialiseerd in (big) data analyse, ondernemerschap en finance. Helpt nu organisaties bij het dichten van de loonkloof en het creëren van inclusieve werkomgevingen en werknemers in salarisonderhandelingen.


Goede toezichthouders stellen kritische vragen en identificeren kansen en risico's. Ze ondersteunen bestuurders door de organisatie van een afstand te bekijken en de link te leggen met de rest van de maatschappij.

blikverruimers toezichthouders

Sophie van Gool