top of page

Onze huidige economie is niet toekomstbestendig. Het aanpakken van klimaatverandering, terugdringen van ons grondstofverbruik en herstellen van de biodiversiteit zijn de grote uitdagingen van de huidige tijd. Ik zie het aanpakken van deze deze uitdagingen als een gezamenlijke opgave. Geen enkele organisatie kan dit alleen, maar iedere organisatie kan iets doen. Daar zet ik me iedere dag voor in.


BIOGRAFIE

Fysiek (resultaat/actiegericht)

Een duurzame en eerlijke wereld.

Duurzaamheid; Consulting; Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Onze huidige economie is niet toekomstbestendig. Het aanpakken van klimaatverandering, terugdringen van ons grondstofverbruik en herstellen van de biodiversiteit zijn de grote uitdagingen van de huidige tijd. Ik zie het aanpakken van deze deze uitdagingen als een gezamenlijke opgave. Geen enkele organisatie kan dit alleen, maar iedere organisatie kan iets doen. Daar zet ik me iedere dag voor in.


Goed toezicht vertrekt vanuit de vraag hoe een organisatie op lange termijn waarde toe kan blijven voegen. Voor de mensen die van haar afhankelijk zijn in de zorg en het onderwijs, voor haar klanten bij private organisaties, en voor haar omgeving.

blikverruimers toezichthouders

Sybren Bosch

bottom of page