top of page

Ik zet me in voor een samenleving die alle jongeren veelvuldige kansen biedt om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Als oprichter van Stichting MBO Talent en tegenwoordig als strategisch beleidsadviseur bij ROC Albeda werk ik op het gebied van onderwijsinnovatie, jongerenparticipatie en kansengelijkheid. Mijn eigen talenten zijn mijn analytische vaardigheden, mijn vermogen om te anticiperen en in te spelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen en mijn kracht als verbinder van mensen en ideeën.

BIOGRAFIE

Fysiek (resultaat/actiegericht)

Toegankelijk en goed onderwijs

Onderwijs
Diversiteit
Consulting
Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Ik zet me in voor een samenleving die alle jongeren veelvuldige kansen biedt om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Als oprichter van Stichting MBO Talent en tegenwoordig als strategisch beleidsadviseur bij ROC Albeda werk ik op het gebied van onderwijsinnovatie, jongerenparticipatie en kansengelijkheid. Mijn eigen talenten zijn mijn analytische vaardigheden, mijn vermogen om te anticiperen en in te spelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen en mijn kracht als verbinder van mensen en ideeën.

Goed toezicht betekent voor mij fingerspitzengefühl om te merken wat een organisatie en haar mensen nodig hebben. Vanuit mijn analytisch en empathisch vermogen kan ik bijdragen aan het aanscherpen van een visie of strategie, het vertalen ervan in de praktijk of, in onstuimige tijden, het brengen van rust en overzicht.

blikverruimers toezichthouders

Theresa Leimpek

bottom of page