top of page

Specialist in het opzetten en begeleiden van cross sectorale samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe business opportunities gerelateerd aan de Energietransitie. Ervaring in internationale relaties en bekend met nationale en Europese politiek. Deze kennis en ervaring zet ik in voor het maximaliseren van maatschappelijke waarde creatie bij organisaties, met een focus op duurzaamheid en sociale impact. Passie voor veranderprocessen binnen organisaties door te inspireren, adresseren en activeren. 

BIOGRAFIE

Spirit (visie/toekomstgericht)

Een duurzame en eerlijke wereld.

Duurzaamheid; Governance; Politiek bestuurlijke sensitiviteit; Energie

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Specialist in het opzetten en begeleiden van cross sectorale samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe business opportunities gerelateerd aan de Energietransitie. Ervaring in internationale relaties en bekend met nationale en Europese politiek. Deze kennis en ervaring zet ik in voor het maximaliseren van maatschappelijke waarde creatie bij organisaties, met een focus op duurzaamheid en sociale impact. Passie voor veranderprocessen binnen organisaties door te inspireren, adresseren en activeren. 

Van organisaties wordt verwacht dat ze opereren binnen ecologische grenzen en op een sociaal fundament. Door vanuit dit perspectief actief toezicht te houden op het ontwikkelen van de organisatie in een snel veranderende omgeving help ik kansen benutten en risico’s te beheersen. Daarbij help ik maatschappelijke waarde creatie in het DNA van de organisatie te brengen.

blikverruimers toezichthouders

Xander Japin

bottom of page