Hoe kan ik bijdragen als toezichthouder van de toekomst? Mijn wetenschappelijke achtergrond zorgt ervoor dat ik goed vragen kan stellen. Tijdens mijn promotieonderzoek heb geleerd hoe je op een systematische manier antwoorden kan vinden. Bovendien ben ik maatschappelijk gedreven. Ik ben jaren betrokken geweest bij een interventie die zich richt op families verwikkeld in een vechtscheiding en bij het Rathenau Instituut schrijf ik rapporten en organiseer ik dialogen over de impact van technologie op de samenleving.


BIOGRAFIE

Intellectueel (cognitief/intellectgericht)

Een gezonde en gelukkige bevolking.

Zorg en Welzijn; Onderwijs; Diversiteit; (High) Tech

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Hoe kan ik bijdragen als toezichthouder van de toekomst? Mijn wetenschappelijke achtergrond zorgt ervoor dat ik goed vragen kan stellen. Tijdens mijn promotieonderzoek heb geleerd hoe je op een systematische manier antwoorden kan vinden. Bovendien ben ik maatschappelijk gedreven. Ik ben jaren betrokken geweest bij een interventie die zich richt op families verwikkeld in een vechtscheiding en bij het Rathenau Instituut schrijf ik rapporten en organiseer ik dialogen over de impact van technologie op de samenleving.


Een goede Raad van Toezicht weet het beste uit de bestuurder(s) te halen door hen kritisch te bevragen en intellectueel uit te dagen zonder daarbij het werk van de bestuurder over te nemen. Ik ben kritisch maar respectvol, heb het vermogen om goed te luisteren, en zet me graag in voor de verbinding tussen mensen. Op die manier hoop ik bij te dragen als toezichthouder van de toekomst.

blikverruimers toezichthouders

Yayouk Willems