top of page

Onrechtvaardigheid en ongelijke verdeling leiden tot een aantal grote wereldwijde uitdagingen. Verregaande internationalisering en schaalvoordelen zijn de bron van veel anonieme en verarmde ketens met ingrijpende negatieve impact op sociaal maatschappelijk én ecologisch vlak. We zijn ver afgedwaald van rechtvaardige, natuurlijke en logische systemen om voldoende en kwalitatieve producten beschikbaar te maken voor iedereen én op elke plek. Daarom zet ik me in voor rechtvaardige en eerlijke ketens met specifieke focus op circulariteit en inclusie.BIOGRAFIE

Spirit (visie/toekomstgericht)

Een duurzame en eerlijke wereld.

Duurzaamheid; Diversiteit; Consulting; Communicatie en reputatie

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Onrechtvaardigheid en ongelijke verdeling leiden tot een aantal grote wereldwijde uitdagingen. Verregaande internationalisering en schaalvoordelen zijn de bron van veel anonieme en verarmde ketens met ingrijpende negatieve impact op sociaal maatschappelijk én ecologisch vlak. We zijn ver afgedwaald van rechtvaardige, natuurlijke en logische systemen om voldoende en kwalitatieve producten beschikbaar te maken voor iedereen én op elke plek. Daarom zet ik me in voor rechtvaardige en eerlijke ketens met specifieke focus op circulariteit en inclusie.Goed toezicht gaat voor mij over kritisch beschouwen op inhoud en verbinden vanuit energie. Sociaal maatschappelijke, ecologische én economische gedrevenheid zijn de randvoorwaarden voor adequaat toezicht op de succesvolle organisatie van de toekomst. Vanuit mijn ervaring, netwerk en betrokkenheid bij verschillende organisaties draag ik hieraan bij als toezichthouder.

blikverruimers toezichthouders

Bart Aupers

bottom of page