top of page

De maatschappelijke en ecologische uitdagingen van vandaag en de toekomst zijn enorm complex. Daarom kunnen ze alleen opgelost worden als de academische wereld, het bedrijfsleven (corporates EN startups) en de overheid goed samenwerken. Ik zet me hier voor in met een focus op de thema's Onderwijs en Wetenschap, Circulaire Economie/ Duurzaamheid en Zorg en Welzijn.


BIOGRAFIE

Spirit (visie/toekomstgericht)

Het verbinden van wetenschap en bedrijfsleven voor sociale en ecologische vraagstukken

Duurzaamheid; Zorg en Welzijn; Onderwijs; Consulting

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

De maatschappelijke en ecologische uitdagingen van vandaag en de toekomst zijn enorm complex. Daarom kunnen ze alleen opgelost worden als de academische wereld, het bedrijfsleven (corporates EN startups) en de overheid goed samenwerken. Ik zet me hier voor in met een focus op de thema's Onderwijs en Wetenschap, Circulaire Economie/ Duurzaamheid en Zorg en Welzijn.


Goed toezicht houden is niet passief achterover leunen, maar actief meedenken. Dit door anders dan het bestuur uit de waan van de dag te stappen, maatschappelijke trends en ontwikkelingen te analyseren, met strategisch, maar ook praktisch advies te komen en een netwerk ter beschikking te stellen. Het is zicht houden op de toekomstbestendigheid en relevantie van de organisatie.

blikverruimers toezichthouders

Daphne Truijens

bottom of page