top of page

Een sterk gezondheidszorgsysteem met gemotiveerde zorgprofessionals, zowel in Nederland als daarbuiten, is essentieel om noodzakelijke zorg te bieden. Als wetenschapper voorzie ik beleidsmakers van bewijs over wat wel en niet werkt op het gebied van waardegedreven zorg, het motiveren van zorgprofessionals en gezondheidseconomische vraagstukken. Hierbij maak ik gebruik van mijn ervaringen uit zowel de academie (Harvard University en University of Oxford) als uit het ziekenhuis (Control & Compliance Erasmus MC) en verpleeghuis.

BIOGRAFIE

Intellectueel (cognitief/intellectgericht)

Een gezond zorgstelsel met hart voor de mens

Zorg en Welzijn

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Een sterk gezondheidszorgsysteem met gemotiveerde zorgprofessionals, zowel in Nederland als daarbuiten, is essentieel om noodzakelijke zorg te bieden. Als wetenschapper voorzie ik beleidsmakers van bewijs over wat wel en niet werkt op het gebied van waardegedreven zorg, het motiveren van zorgprofessionals en gezondheidseconomische vraagstukken. Hierbij maak ik gebruik van mijn ervaringen uit zowel de academie (Harvard University en University of Oxford) als uit het ziekenhuis (Control & Compliance Erasmus MC) en verpleeghuis.

Goed toezicht kan tot stand komen vanuit een sterke combinatie van inhoudelijke expertise, oog voor onderlinge belangen en ervaring. Voor toezicht op het gebied van zorg, welzijn en ook onderwijs kan ik aan die eerste twee bijdragen en zou ik graag aansluiten bij een Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen met ervaren leden.

blikverruimers toezichthouders

Igna Bonfrer

bottom of page