top of page

De kans op gezondheid, ziekte en toegang tot goede gezondheidszorg niet eerlijk verdeeld in de wereld. Met mijn professionele en maatschappelijke activiteiten wil ik bijdragen aan het vergroten gezondheidsrechtvaardigheid (health equity), een duurzamere samenleving en het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs). Dit doe ik als universitair docent in het UMC Utrecht (epidemiologie, global health) door onderzoek en onderwijs, en maatschappelijke betrokkenheid via bestuurlijke en toezichthoudende functies.


BIOGRAFIE

Spirit (visie/toekomstgericht)

Een gezonde en gelukkige bevolking.

Duurzaamheid; Zorg en Welzijn; Internationale samenwerking

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

De kans op gezondheid, ziekte en toegang tot goede gezondheidszorg niet eerlijk verdeeld in de wereld. Met mijn professionele en maatschappelijke activiteiten wil ik bijdragen aan het vergroten gezondheidsrechtvaardigheid (health equity), een duurzamere samenleving en het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs). Dit doe ik als universitair docent in het UMC Utrecht (epidemiologie, global health) door onderzoek en onderwijs, en maatschappelijke betrokkenheid via bestuurlijke en toezichthoudende functies.


Goed toezicht is vanuit mijn inhoudelijke expertise bijdragen aan de missie, visie en doelstellingen van de organisatie. Goed toezicht houden vergt een team waarin verschillende expertise gebieden en competenties geborgd zijn. Mijn bijdrage hierbinnen is gericht op maatschappelijke impact die gerealiseerd kan worden, en of dit op de juiste manier gebeurt.

blikverruimers toezichthouders

Joyce Browne

bottom of page