top of page

Organisaties zijn een kritisch onderdeel van onze maatschappij en het is onontbeerlijk dat zij op een verantwoordelijke en duurzame zaken doen. Verregaande veranderingen op het gebied van technologie, cultuur en politiek bieden kansen en uitdagingen - weerbaarheid en veerkracht (operational resilience) is voor organisaties essentieel. Ik zet mij in om de maatschappij en organisaties veiliger en meer ‘resilient’ te maken, met een specifieke focus op governance, risk en crisis management.


BIOGRAFIE

Fysiek (resultaat/actiegericht)

Een eerlijk en winstgevend bedrijfsleven.

Consulting; Governance; Crisis Management

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Organisaties zijn een kritisch onderdeel van onze maatschappij en het is onontbeerlijk dat zij op een verantwoordelijke en duurzame zaken doen. Verregaande veranderingen op het gebied van technologie, cultuur en politiek bieden kansen en uitdagingen - weerbaarheid en veerkracht (operational resilience) is voor organisaties essentieel. Ik zet mij in om de maatschappij en organisaties veiliger en meer ‘resilient’ te maken, met een specifieke focus op governance, risk en crisis management.


Goed toezicht betekent diepere vragen stellen, verbinden, kunnen en weten wanneer actie of observatie benodigd zijn teneinde bij te dragen dat de organisatie op een verantwoordelijke manier zaken doet en een bijdrage levert aan de samenleving.

blikverruimers toezichthouders

Reinder Ubbens

bottom of page