top of page

Mijn passie is om een actieve bijdrage te leveren aan een bloeiende, inclusieve en duurzame maatschappij, door het geven van strategisch advies en maken van evenwichtige besluiten. Ik heb eerder gewerkt aan universiteiten (Oxford, Harvard) en internationale organisaties (Wereldbank, OECD). Ik leid op dit moment het programma Brede Welvaart bij het CPB, waarin we instrumenten en kennis ontwikkelen om de overheid in staat te stellen beter te sturen op brede welvaart. Daarnaast ben ik trainee in het bestuur en beleggingscommissie van PFZW.

BIOGRAFIE

Intellectueel (cognitief/intellectgericht)

Een duurzame en eerlijke wereld

Duurzaamheid
Zorg en welzijn
Diversiteit en inclusie
Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Mijn passie is om een actieve bijdrage te leveren aan een bloeiende, inclusieve en duurzame maatschappij, door het geven van strategisch advies en maken van evenwichtige besluiten. Ik heb eerder gewerkt aan universiteiten (Oxford, Harvard) en internationale organisaties (Wereldbank, OECD). Ik leid op dit moment het programma Brede Welvaart bij het CPB, waarin we instrumenten en kennis ontwikkelen om de overheid in staat te stellen beter te sturen op brede welvaart. Daarnaast ben ik trainee in het bestuur en beleggingscommissie van PFZW.

Een goede toezichthouder helpt een organisatie te sturen op inclusieve en duurzame waardecreatie.
Ik breng kennis over sturen op en rapporteren over impact - economisch, sociaal en ecologisch. Ik ben maatschappelijk betrokken en neem verantwoordelijkheid. Daarbij richt ik mijn aandacht op de strategische hoofdlijnen. Tot slot krijg ik veel energie van het verbinden van mensen en het werken in multidisciplinaire teams.

blikverruimers toezichthouders

Stefan Thewissen

bottom of page