top of page

Er is bijna geen interessantere tijd denkbaar dan de tijd waarin we nu leven: opgaves van duurzaamheid tot digitalisering en van een economie die aan vernieuwing toe is tot oude instituties die achterhaald (b)lijken. Ik begeef me graag in dit speelveld om, al co-creërend, tot nieuwe antwoorden te komen. Liefst op de scheidslijn publiek-privaat en altijd met oog voor een volhoudbare oplossing. 


- Eigenaar Yellowchess 

- Lid Raad van Commissarissen Rabobank RvN 

- Winnaar Peoples' voice Award Verenigde Naties 

- Jonge Ambetenaar v/h Jaar 2017 


Kernwoorden: duurzaamheid, optimist, innovatie, energiek, pragmatisch, verbindend, initiatiefrijk, anaylitisch.

BIOGRAFIE

Spirit (visie/toekomstgericht)

Een duurzame en eerlijke wereld.

Duurzaamheid; Diversiteit; Governance; Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

ENERGIE

MISSIE

EXPERTISE

BIOGRAFIE

Er is bijna geen interessantere tijd denkbaar dan de tijd waarin we nu leven: opgaves van duurzaamheid tot digitalisering en van een economie die aan vernieuwing toe is tot oude instituties die achterhaald (b)lijken. Ik begeef me graag in dit speelveld om, al co-creërend, tot nieuwe antwoorden te komen. Liefst op de scheidslijn publiek-privaat en altijd met oog voor een volhoudbare oplossing. 


- Eigenaar Yellowchess 

- Lid Raad van Commissarissen Rabobank RvN 

- Winnaar Peoples' voice Award Verenigde Naties 

- Jonge Ambetenaar v/h Jaar 2017 


Kernwoorden: duurzaamheid, optimist, innovatie, energiek, pragmatisch, verbindend, initiatiefrijk, anaylitisch.

Naast alle 'harde' zaken van toezicht houden, gaat goed toezicht ook over het vermogen om niet alleen te verklaren, maar ook te begrijpen waarom keuzes gemaakt (moeten) worden. Daar moet je vervolgens op de juiste afstand en met de juiste middelen op acteren om de organisatie de goede richting laten koersen. Liefst en bijna altijd diplomatisch, maar met het lef en vermogen om in te grijpen wanneer dit nodig is.

blikverruimers toezichthouders

Teun Meulepas

bottom of page